OFERTABeton marki Bud-bet

Wyroby produkowane są zgodnie z normami:

PN-88/B-06250 - Beton zwykły
PN-EN 206-1 Beton cześć 1: wymagania właściwości , produkcja i zgodność
PN-B-14501:1990 - Norma dla zapraw budowlanych zwykłych
PN-S-96012 Norma dla stabilizacji cementowo-piaskowej

Oferta firmy BUD-BET:
 • Betony towarowe od klasy C8/10 do do betonów wysokiej wytrzymałości,
 • Betony kontraktorowe,
 • Betony posadzkowe,
 • Betony zwykłe,
 • Betony hydrotechniczne,
 • Betony drogowe,
 • Beton architektoniczny,
 • Betony zewnętrzne o podwyższonej ścieralności i mrozoodporności,
 • Betony o podwyższonej odporności na wpływy środowisk agresywnych,
 • Zaprawy budowlane i betony jastrychowe,
 • Stabilizacje i podbudowy.


W okresie zimowym na życzenie klienta modyfikujemy betony domieszkami przyspieszające wiązanie cementu.

Firma BUD-BET posiada wewnętrzną kontrolę jakości produkowanej mieszanki betonowej. Kontrola nad jakością wytwarzanych produktów prowadzona jest przez Zakładowe Laboratorium, którego celem jest bieżący nadzór nad wytwarzaniem mieszanki betonowej oraz kontrola materiałów użytych do produkcji.

Wytyczne dotyczące pielęgnacji betonu

Proces pielęgnacji pozwala osiągnąć pełne parametry betonu. Pielęgnację wykonuje się w początkowym okresie, czyli w pierwszych 3-5 dniach, czyli w okresie największej podatności betonu na obniżenie jego właściwości.

W okresie letnim pielęgnacja powinna:
- chronić beton przed wysychaniem jego powierzchni w skutek wysokiej temperatury i wiatru,
- opadami deszczu, które mogą wymyć jego górna powierzchnię.

Dodatkowo w okresie letnim beton po wylaniu powinien być zlany ( w momencie, gdy woda nie spowoduje wymycia górnej warstwy betonu) wodą i przykryty folią.

W okresie zimowym pielęgnację wprowadza się w celu zabezpieczenia betonu przed skutkiem niskich temperatur, czyli przed przemarznięciem konstrukcji w okresie początkowym wówczas gdy beton ma niższą wytrzymałość.
Wyróżniamy dwa rodzaje pielęgnacji betonu:
-"Zachowanie Ciepła" - okrycie konstrukcji zaraz po betonowaniu materiałami izolacyjnymi typu styropian, wełna mineralna.
-"Dostarczanie Ciepła" - podgrzanie betonu za pomocą specjalistycznych grzejników lub innych urządzeń do tego przystosowanych.

Transport betonu

Dystrybucja betonu odbywa się przy pomocy naszej floty samochodowej. Zakładany czas rozładunku 1m3 wynosi 5minut. Nadmiernie przedłużający się czas rozładunku wpływa negatywnie na właściwości betonu.

Odpowiedzialność i gwarancja

Każdorazowo naszemu odbiorcy przy odbiorze betonu wydawana jest Deklaracja Zgodności, wg której deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że dany wyrób jest zgodny z przedstawioną na niej specyfikacją techniczną.